Zarząd Osiedla Nr 4 nawiązał współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Sierpcu, która w tym roku po raz 20 zorganizowała konkurs na

Najładniejszy ogródek przydomowy lub balkon” dla członków spółdzielni.

Osiedlowy konkurs  trwał od  kwietnia do  września.  Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców osiedla do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia poprzez aranżacje ogródków 
i balkonów. Od lipca do września Osiedlowa Komisja Konkursowa w składzie: Kazimierz Czermiński (koordynator konkursu i  Przewodniczący Komisji), Aleksandra Kurta, Katarzyna Wiśniewska, Wojciech Skorłutowski (Członkowie Komisji), Dariusz Zieliński (Sekretarz Komisji) dokonała oceny stanu zagospodarowania ogródków przydomowych i balkonów mieszkańców Osiedla Nr 4 biorąc pod uwagę różnorodność gatunków kwiatów, drzew, krzewów a także sposób ich wyeksponowania. Komisja postanowiła przyznać równorzędne nagrody 13 osobom, tj.:

 • Teofilia Baranowska  ul. Piastowska
 • Genowefa Kapuścińska ul. Grota Roweckiego
 • Elżbieta Kędzierska ul. Grota Roweckiego
 • Sabina Bartlewska ul. Słoneczna
 • Alicja Szumańska ul. Słoneczna
 • Marzanna Kowalska ul. Fredry
 • Zofia Laskowska ul. Parkowa
 • Jadwiga Pawlak ul. Braci Tułodzieckich
 • Agnieszka Czermińska ul. Piastowska
 • Jolanta Hincz ul. Kochanowskiego
 • Barbara Rutkowska ul. Kochanowskiego
 • Kazimiera Ostrowska ul. Tysiąclecia
 • Czesław Rydzyński ul. Braci Tułodzieckich

Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 27.10.2015 r.w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu.  Nagrody  ufundowane przez Zarząd Osiedlabyły opatrzone mottem: „Dziękujmy tym, którzy czynią nas szczęśliwymi; to ogrodnicy sprawiają, że nasze dusze zakwitają", a wręczyli je pani Iwona Wiśniewska oraz panowie Kazimierz Czermiński i Wojciech Skorłutowski.

SML-W dla wszystkich nagrodzonych osób ufundowała kalendarze ścienne na rok 2016 oraz słodki poczęstunek.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

Zarząd Osiedla Nr 4

 

CIMG7093.JPGCIMG7097.JPGCIMG7106.JPGCIMG7107.JPGCIMG7109.JPG