NOWY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SIERPCU OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 2 CZERWCA

1. Pierwszy kurs według nowego rozkładu, uwzględniającego zgłaszane uwagi, będzie miał miejsce już w najbliższy piątek (2 czerwca) o godz. 7:30 na ul. Targowej.

2. Autobus będzie kursował łącznie cztery razy w tygodniu – po dwa kursy w piątek: o godz. 7:30 i o godz. 9:30 (wyjazd z ul. Targowej) oraz po dwa kursy w sobotę: o godz. 10:00 i o godz. 12:00 (wyjazd z ul. Targowej). 

3. Autobus będzie kursował po pętli liczącej 10 km na trasie od ul. Targowej aż do Cmentarza Komunalnego.

Uwzględniając zgłaszane potrzeby wprowadzono nowy rozkład jazdy, który znajduje się poniżej. Ponadto, zgodnie z przekazywanymi uwagami, na trasie powstały nowe przystanki:

– na ul. Paderewskiego (na wysokości sklepu „Dom i Ogród”) – tym samym autobus nie będzie zatrzymywał się jak dotychczas na ul. Płockiej,
– na ul. Mickiewicza (na wysokości przepompowni),
– Dworzec PKS – autobus nie będzie się zatrzymywał na ul. Konstytucji 3 Maja, lecz będzie wjeżdżał bezpośrednio na teren dworca autobusowego.

4. Cena biletu na całej trasie będzie wynosiła jak do tej pory 1,5 zł. Operator jest zobowiązany do respektowania ustawowych ulg. W związku z powyższym do bezpłatnych przejazdów są uprawnieni:

- posłowie i senatorowie RP,
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie - chodzi tylko o I grupę inwalidztwa,
- uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły,
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Z kolei do korzystania z 50% zniżki uprawnieni są:

- kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu, powojennego,
- studenci, 
- słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

 

ROZKŁAD JAZDY 

Piątek

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (1 kurs)

Ul. Targowa: godz. 7:30
Ul. Piastowska: godz. 7:31
Dworzec PKP: godz. 7:33
Ul. Świętokrzyska: godz. 7:36
Ul. Paderewskiego: godz. 7:39
Ul. Mickiewicza: godz. 7:40
Ul. Wiosny Ludów: godz. 7:41
Dworzec PKS: godz. 7:45
Parking Centrum (Gram Market): godz. 7:48
Plac Chopina: godz. 7:51
Ul. Reymonta: godz. 7:53
Ul. Kilińskiego: godz. 7:55
Ul. Kościuszki: godz. 7:58
Cmentarz komunalny: godz. 8:00

Piątek

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 9:00
Ul. Kościuszki: godz. 9:02
Ul. Kilińskiego: godz. 9:05
Ul. Reymonta: godz. 9:08
Plac Chopina: godz. 9:10
Ul. Narutowicza: godz. 9:13
Dworzec PKS: godz. 9:16
Ul. Wiosny Ludów: godz. 9:20
Ul. Mickiewicza: godz. 9:21
Ul. Paderewskiego: godz. 9:22
Ul. Świętokrzyska: godz. 9:25
Dworzec PKP: godz. 9:28
Ul. Piastowska: godz. 9:29
Ul. Targowa: godz. 9:30

Piątek

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (2 kurs)

Ul. Targowa: godz. 9:30
Ul. Piastowska: godz. 9:31
Dworzec PKP: godz. 9:33
Ul. Świętokrzyska: godz. 9:36
Ul. Paderewskiego: godz. 9:39
Ul. Mickiewicza: godz. 9:40
Ul. Wiosny Ludów: godz. 9:41
Dworzec PKS: godz. 9:45
Parking Centrum (Gram Market): godz. 9:48
Plac Chopina: godz. 9:51
Ul. Reymonta: godz. 9:53
Ul. Kilińskiego: godz. 9:55
Ul. Kościuszki: godz. 9:58
Ul. Cmentarz komunalny: godz. 10:00

 Piątek

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 11:00
Ul. Kościuszki: godz. 11:02
Ul. Kilińskiego: godz. 11:05
Ul. Reymonta: godz. 11:08
Plac Chopina: godz. 11:10
Ul. Narutowicza: godz. 11:13
Dworzec PKS: godz. 11:16
Ul. Wiosny Ludów: godz. 11:20
Ul. Mickiewicza: godz. 11:21
Ul. Paderewskiego: godz. 11:22
Ul. Świętokrzyska: godz. 11:25
Dworzec PKP: godz. 11:28
Ul. Piastowska: godz. 11:29
Ul. Targowa: godz. 11:30

Sobota

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (1 kurs)

Ul. Targowa: godz. 10:00
Ul. Piastowska: godz. 10:01
Dworzec PKP: godz. 10:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 10:06
Ul. Paderewskiego: godz. 10:09
Ul. Mickiewicza: godz. 10:10
Ul. Wiosny Ludów: godz. 10:11
Dworzec PKS: godz. 10:15
Parking Centrum (Gram Market): godz. 10:18
Plac Chopina: godz. 10:21
Ul. Reymonta: godz. 10:23
Ul. Kilińskiego: godz. 10:25
Ul. Kościuszki: godz. 10:28
Cmentarz komunalny: godz. 10:30

Sobota

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 11:30
Ul. Kościuszki: godz. 11:32
Ul. Kilińskiego: godz. 11:35
Ul. Reymonta: godz. 11:38
Plac Chopina: godz. 11:40
Ul. Narutowicza: godz. 11:43
Dworzec PKS: godz. 11:46
Ul. Wiosny Ludów: godz. 11:50
Ul. Mickiewicza: godz. 11:51
Ul. Paderewskiego: godz. 11:52
Ul. Świętokrzyska: godz. 11:55
Dworzec PKP: godz. 11:58
Ul. Piastowska: godz. 11:59
Ul. Targowa: godz. 12:00

Sobota

Trasa: ul. Targowa – Cmentarz komunalny (2 kurs)

Ul. Targowa: godz. 12:00
Ul. Piastowska: godz. 12:01
Dworzec PKP: godz. 12:03
Ul. Świętokrzyska: godz. 12:06
Ul. Paderewskiego: godz. 12:09
Ul. Mickiewicza: godz. 12:10
Ul. Wiosny Ludów: godz. 12:11
Dworzec PKS: godz. 12:15
Parking Centrum (Gram Market): godz. 12:18
Plac Chopina: godz. 12:21
Ul. Reymonta: godz. 12:23
Ul. Kilińskiego: godz. 12:25
Ul. Kościuszki: godz. 12:28
Cmentarz komunalny: godz. 12:30

Sobota

Trasa: Cmentarz komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)

Cmentarz komunalny: godz. 13:30
Ul. Kościuszki: godz. 13:32
Ul. Kilińskiego: godz. 13:35
Ul. Reymonta: godz. 13:38
Plac Chopina: godz. 13:40
Ul. Narutowicza: godz. 13:43
Dworzec PKS: godz. 13:46
Ul. Wiosny Ludów: godz. 13:50
Ul. Mickiewicza: godz. 13:51
Ul. Paderewskiego: godz. 13:52
Ul. Świętokrzyska: godz. 13:55
Dworzec PKP: godz. 13:58
Ul. Piastowska: godz. 13:59
Ul. Targowa: godz. 14:00