Szanowni Państwo,

Minister Obrony Narodowej może wyróżnić:

-złotym medalem "za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową lub co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową;

-srebrnym medalem "za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną służbę wojskową;

Osoby, które spełniają powyższe wymogi, a które do tej pory nie otrzymały lub nie złożyły wniosku o takie odznaczenie, proszone są o poinformowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Płocku (ul. J. Kilińskiego 12, tel. 261 – 441 – 220)

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko (nazwisko panieńskie w przypadku kobiet), imię ojca, datę urodzenia;

- aktualny adres zamieszkania;

- imiona i nazwiska, datę urodzenia dzieci (żołnierz);

Jednocześnie prosimy osoby zainteresowanie otrzymaniem wyróżnienia o zgłaszanie się do dnia 10.04.2018 r. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po wyznaczonej dacie, zostaną uwzględnione w kolejnym roku.

Info. WKU Płock