23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu odbył się konkurs pod hasłem Ortograficzne i językowe łamigłówki dla mądrej główki

W I edycji konkursu wzięli udział uczniowie klas siódmych ze szkół podstawowych z powiatu sierpeckiego. Celem tego ciekawego polonistycznego przedsięwzięcia było propagowanie wśród młodzieży poprawności językowej i ortograficznej, wyrabianie nawyku poprawnego posługiwania się polszczyzną i świadomego unikania rażących błędów językowych oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych siódmoklasistów. Ważnym priorytetem konkursu okazała się integracja środowiska uczniowskiego z terenu powiatu sierpeckiego.

Pierwszy etap Ortograficznego i językowego łamania głowy odbył się w grudniu 2017 r. w placówkach zaproszonych do międzyszkolnej rywalizacji, drugi zaś – w murach Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Wiedzą i umiejętnościami wykazywali się  uczniowie z sześciu szkół podstawowych z: Gójska, Gozdowa, Rościszewa, Mochowa oraz SP 2 i SP 3 w Sierpcu.

Drużyny rywalizowały w 18 różnorodnych konkurencjach, które przygotowała p. Małgorzata Murawska. Zdaniem młodzieży i opiekunów najtrudniejszym zadaniem okazało się dyktando, w którym uczniowie poznali uroki górskiej wędrówki. Kłopotliwa okazał się pisownia wyrazów: rzewliwie, chyżo i z rozrzewnieniem. Należy dodać, że wśród uczniów piszących dyktando znalazł się taki, który napisał je bezbłędnie. Był to jeden z reprezentantów SP 3 w Sierpcu. Mniej problemów sprawiły inne zadania, m.in. ortograficzny diagram oraz frazeologiczna łamigłówka. Niezwykle atrakcyjna okazały się zabawa z przysłowiami, rysunkowe kalambury językowe pułapki oraz językowy łamaniec. Zacięte zmagania siódmoklasistów oceniała komisja, w skład której weszli nauczyciele języka polskiego ze szkół uczestniczących w konkursie oraz przewodnicząca komisji – wicedyrektor SP 3 – p. Dorota Ossowska.

Rywalizacja między szkołami była bardzo zacięta. Zwycięską drużyną okazał się zespół SP 3 w Sierpcu, II miejsce zajęli uczniowie z Gójska. III miejsce przypadło reprezentacji SP 2 w Sierpcu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe ufundowane przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 7 w Sierpcu – p. Przemysława Burzyńskiego, który również włączył się w pracę jury i podkreślał, podobnie jak opiekunowie siódmoklasistów, że świetnie się bawił, uczestnicząc z rywalizującymi ze sobą drużynami w różnorodnych i ciekawych konkurencjach, wymagających językowego  i ortograficznego łamania głowy. Upominki książkowe dla wszystkich przedstawicieli drużyn za udział w konkursie ufundowała dyrekcja SP 3 w Sierpcu. Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania.

W organizację imprezy włączyli się nauczyciele poloniści ze Szkoły Podstawowej nr 3: p. Joanna Guzowska, p. Grażyna Gałązka, p. Irena Kalkowska oraz p. Małgorzata Tyburska. Za całość konkursu odpowiedzialna była p. Małgorzata Murawska.

198.jpgIMG_05431.jpgIMG_0555.jpgIMG_0556.jpgIMG_0557.jpgIMG_0559.jpgIMG_0562.jpgIMG_0563.jpgIMG_0568.jpgIMG_0569.jpgIMG_0573.jpgIMG_0576.jpgIMG_0577.jpgIMG_0579.jpgIMG_0580.jpgIMG_0581.jpgIMG_0582.jpgIMG_0589.jpgIMG_0590.jpgIMG_0595.jpg