BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie

 

NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY STARYCH KOTŁÓW, PIECÓW LUB URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

 

oraz do udziału w projekcie

 

Gmina Miasto Sierpc planuje aplikować o środki unijne, w związku z ogłoszonym naborem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.3. – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej na projekt związany z wymianą starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie może wynosić do 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez Gminę Miasto Sierpc dofinansowania UE. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców, zakup i montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu: 2019 r.

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione najważniejsze warunki organizacyjne, techniczne i finansowe związane z realizacją projektu.

 

Termin i miejsce spotkania:

18 kwietnia 2018r., godzina 17.00

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,

ul. Piastowska 39

 

        Burmistrz Miasta Sierpca

     /-/

   Jarosław Perzyński