„JESTEŚMY PATRIOTAMI”

W ramach krzewienia idei patriotyzmu wśród najmłodszych, przedszkolaki uczestniczyły w Sierpeckim Biegu Niepodległości.

Wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji MEN. Zuchy z gromady „Leśne Jagódki” zapaliły znicz i złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, tym samym składając hołd poległym za Ojczyznę z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

„W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO”

 Dbając o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków uczymy ich zasad ruchu drogowego, stąd wycieczki na skrzyżowania i ulicami miasta. W ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny- Jesteś bezpieczny” wszystkie przedszkolaki otrzymały maskotki z odblaskami ufundowane przez WORD w Płocku. Gościliśmy policjantów z Płocka, którzy przybliżyli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz odwiedziliśmy Komendę Policji w Sierpcu.

„MALI ARTYŚCI”

Przedszkole rozwija artystyczne talenty dzieci, stąd zorganizowaliśmy cykliczny konkurs plastyczny pt. „Czerwony Kapturek maluje w rytm muzyki”. Na spotkanie zaprosiliśmy dzieci z sierpeckich przedszkoli, a nasze przedszkolaki przygotowały na tę okazję inscenizację „ Grzybobranie”.

Swoje uzdolnienia plastyczne prezentowały dzieci na zajęciach plastyczno- literackich w bibliotece, w licznych konkursach oraz w pracowni ceramicznej, lepiąc postacie zwierząt.

„POZNAJEMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

Udział w projekcji „Planetarium”, dzieci odkrywały wiedzę o kosmosie, a działo się to w specjalnie rozłożonym  namiocie w kształcie kopuły imitującej nieboskłon.

Nieco zapomniane zawody listonosza i kolejarza bliżej poznaliśmy odwiedzając urząd pocztowy oraz dworzec PKP. Dzieci miały możliwość przejażdżki  szynobusem.

Odwiedziliśmy Urząd Skarbowy, gdzie  braliśmy udział w zajęciach „O podatkach dla maluszka”. Byliśmy w hotelu Starzyński w Płocku na zajęciach kulinarnych.

„NASZA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI”

 Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Współpraca ta jest niezwykle efektywna, co można było zaobserwować na zajęciach otwartych, które odbyły się we wszystkich grupach wiekowych. Do grona społeczności przedszkolnej została przyjęta grupa najmłodszym przedszkolaków.  3- latki zaprezentowały piękny program artystyczny, a Pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania.

 

 

                                                                                      Dyrektor i Rada Pedagogiczna

                                                                                      Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Czerwonego Kapturka

 

                                   

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG