18 grudnia 2019r., w trakcie XXIII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński, Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr Nowakowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury - Marek Z. Zdrojewski oficjalnie pożegnali odchodzącą po 13 latach ze stanowiska Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 Słoneczna Jedyneczka w Sierpcu panią Alicję Ewę Pawlak.

W podziękowaniu za kilkunastoletnie zarządzanie przedszkolem, współpracę z władzami samorządowymi, jak również zaangażowanie w kształtowanie przyszłości dzieci Pani Dyrektor otrzymała podziękowania, kwiaty oraz pamiątkową paterę.

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg