Pula środków przeznaczonych na nagrody motywacyjne dla uczniów w stosunku do ubiegłego roku wzrosła prawie 4 – krotnie!   

W 2019 r. kwota nagród stanowiła 11 500zł, natomiast w 2020 r. będzie to 45 000zł!

27 stycznia podczas sesji Radni Rady Miejskiej Sierpca przyjęli projekt „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Sierpc”.

Nowy system wynagradzania najzdolniejszych uczniów odnoszących sukcesy w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych pozwoli na docenienie większej liczby uczniów.