Burmistrz Miasta Sierpca informuje, że w dniu 06 maja 2020r. została podjęta UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
(z mocą obowiązującą od 11 maja 2020r. )
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/5374/akt.pdf

  1.  Zwolnienie obejmuje:
  •    grunty, budynki, budowle związane z działalnością gospodarczą,
  •    maksymalnie 3 miesiące od miesiąca maja 2020r.
  1.   Zwolnienie przysługuje:
  • przedsiębiorcy,  którego  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji  ekonomicznych z powodu  COVID-19,
  • przedsiębiorcy z sektora produkcji, handlu i usług,
  • 50% zwolnienia przysługuje przedsiębiorcy, którego obroty spadły od 20% do 50%,
  • 100% zwolnienia przysługuje przedsiębiorcy, którego obroty spadły powyżej 50% do 100%.
  1.  Ostateczny termin do złożenia wniosku - 15 lipca 2020r.
  2.  Potrzebne  dokumenty !!!

- osoby prawne -  korekta deklaracji na podatek od nieruchomości  DN- 1 wraz z załącznikami: 

- osoby fizyczne -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  IN-1 wraz z załącznikami: