10 lutego,  w Rypinie, Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem Rypina Panem Pawłem Grzybowskim oraz Burmistrzem Brodnicy Panem Jarosławem Radaczem dotyczącym przywrócenia połączeń kolejowych w Naszych Miastach.

Zostało podpisane porozumienie, w którym jednomyślnie zadeklarowano gotowość podjęcia wspólnych kroków dążących do przywrócenia połączeń Linii Kolejowej nr 33. Połączenia zostały zawieszone wraz z początkiem pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku, a łączyły ważne strategicznie węzły pasażerskie - toruński i sierpecki.

Podpisana wspólna deklaracja włodarzy miast to większa szansa na reaktywację ruchu pasażerskiego i co za tym idzie na dalszy dynamiczny rozwój Brodnicy, Rypina i Sierpca.

O kolejnych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg