Doskonałe informacje płyną do Sierpca wprost z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!
Nasze dwa wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu Gmina Miasto Sierpc otrzyma wsparcie w kwocie 1 300 000 zł. 
W tym roku zostaną zrealizowane 2 duże projekty:
• Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu (wymiana lamp na LED, wymiana wysięgników, przewodów zasilających oprawy oraz instalacja systemu sterowania oświetleniem) - 900 000, 00 zł
• Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu (zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnej, fotowoltaika, zakup materiałów i wymiana podłogi, rozbudowa systemu audio-wizualnego) - 400 000,00 zł
Dziękuję Panu Posłowi Jackowi Ozdobie oraz Panu Posłowi Waldemarowi Olejniczakowi, którzy okazują wsparcie w realizacji Naszych inicjatyw. 
Więcej informacji o otrzymanym dofinansowaniu - kliknij tutaj.