Miasteczko ruchu drogowego, które powstało  przy ul. Marii Konopnickiej będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 32 877 zł z Mazowsze Serce Polski i realizowane jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.