Na ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka została wykonana nakładka asfaltowa.

W ramach zadania wykonano: 

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na szerokości projektowanych ścieków przykrawężnikowych z 3 rzędów kostki betonowej (głębokość ścieku 2 cm poniżej poziomu istniejących krawężników najazdowych),
  • wykonano obramowania krawężnikiem najazdowym istniejącej zatoki postojowej w rejonie ul. Armii Krajowej 4 wraz z przełożeniem istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
  • oczyszczono i skropiono istniejącą nawierzchnię bitumicznej,
  • frezowanie korekcyjne nawierzchni w rejonie początku i końca robót,
  • warstwę wzmacniająco-wyrównującej,
  • regulację istniejących zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

 

Armii-Krajowej-1.JPGArmii-Krajowej-2.JPGArmii-Krajowej-3.JPGArmii-Krajowej-4.JPG