Rada Miejska Sierpca, podczas obrad sesji w dniu 2 czerwca, zaakceptowała podjęcie prac remontowych na ul. Zielonej. Tym samym od remontu tej ulicy rozpoczniemy modernizację tzw. Dołka. 

Remont tej części Miasta to inwestycja wielomilionowa i z tego względu musimy ją realizować w kilku etapach.

Jaki mamy plan?

  • W tym roku, mamy nadzieję, że już w wakacje, podejmiemy działania na ul. Zielonej (nowy asfalt i chodnik w miejsce starych płyt).
  • W przyszłym roku chcielibyśmy skupić się na infrastrukturze podziemnej (kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej) na pl. Chopina i Jaśka Pilika. Ten etap inwestycji wraz z nową nawierzchnią asfaltową to kwota co najmniej kilku milionów złotych.
  • W 2023 r. zaczniemy remonty chodników.
  • Kolejne lata to zagospodarowanie Parku. Chcemy, aby było to miejsce naszych corocznych spotkań w ramach festiwalów i uroczystości miejskich. Dla realizacji tego celu niezbędna jest również modernizacja rynku.
  • Ostatnim zaś etapem, który zwieńczy rewitalizację tej części miasta, będzie zagospodarowanie i dostosowanie do aktualnych potrzeb nieruchomości miejskich znajdujących się w okolicy tzw. „Dołka”.

Z uwagi na jej duży koszt podjęliśmy rozmowy z samorządem Województwa Mazowieckiego na rzecz wsparcia naszych działań. Prowadzimy również rozmowy z ministrami oraz posłami reprezentującymi ziemię sierpecką. Liczymy na ich poparcie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na ten cel.

Najbliższe 2 lata to będzie okres wytężonych prac, ale i pewnej uciążliwości zwłaszcza pod względem komunikacyjnym. Musimy jednak to zaakceptować, aby w przyszłości cieszyć nowym wyglądem tej części miasta.

Dziękujemy Radnym Rady Miejskiej za pomyślne głosowanie w tej kwestii.

DJI_0569.JPGDJI_0578.JPG