W piątek, 11 czerwca, nastąpiło oficjalne otwarcie rozbudowanej i przebudowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu.

Inwestycja zrealizowana była w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowaną z Funduszu Spójności.

Celem projektu jest zapewnienie możliwości realizacji zadań strategicznych Gminy Miasto Sierpc związanych z rozwojem społeczno–gospodarczym poprzez usprawnienie systemu oczyszczania, a także obniżenie kosztów unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Przedsięwzięcie polega na uporządkowaniu gospodarki osadowej wraz z odzyskiem energii z biogazu oraz modernizacji systemu sterowania pracą zakładu.

Jednym z efektów modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu było wyłączenie z eksploatacji zakładowej kotłowni węglowej, którą zastąpiło ciepło odpadowe z kogeneratora. W ramach wyżej wymienionego projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w newralgicznych miejscach Sierpca, o łącznej długości 3,76 km.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 344 817 zł brutto, przy czym ponad 50% to dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Po zakończeniu realizacji inwestycji planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci przetwarzania 540 ton suchej masy osadów ściekowych na rok oraz podłączenia 249 dostawców ścieków do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej, co nastąpi do końca września 2022 r.

W uroczystości uczestniczył Wiceminister Klimatu Pan Jacek Ozdoba, Poseł na Sejm Waldemar Olejniczak, Burmistrz Żuromina Pani Aneta Goliat, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, Radni Rady Miejskiej Sierpca, Samorządowcy z powiatu sierpeckiego, Dyrektorzy Miejskich Spółek oraz zaprzyjaźnieni z Miastem przedsiębiorcy.

01.JPG02.JPG03.JPG110.jpg114.jpg139.jpg167.jpg183.jpg200.jpg225.jpg252.jpgDSC_0660.JPGDSC_0661.JPGDSC_0662.JPGDSC_0674.JPGDSC_0681.JPGDSC_0686.JPGDSC_0695.JPGDSC_0708.JPGDSC_0714.JPG