„Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu”.

„Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu:

„Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu”.

Dofinansowanie 2 313 315,92 zł

Całkowita wartość 5 588 049.99 zł.”