W Naszym mieście nieustannie dążymy do poprawy warunków życia, m.in. poprzez budowę infrastruktury drogowej. 

10 maja br. rozpoczęła się budowa chodników i parkingów przy ul. Dworcowej. 

GALERIA ZDJĘĆ

Na zdjęciu widoczne prace związane z modernizacją ul. Dworcowej