Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 9 października 2019 r. (środa) na godz. 15:00 XX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506) zwołuję na 25 września 2019 r.
(środa) na godz. 11:00
XIX Sesję Rady Miejskiej Sierpca
, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

W Sierpcu już po raz 8. zorganizowano Narodowe Czytanie, imprezę popularyzującą czytanie dzieł klasyki literatury polskiej.

W związku z planowanymi robotami budowlanymi polegającymi na budowie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Sierpcu w dniach 07.09.2019r. - 08.09.2019r. (tj. sobota – niedziela) wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie miasta. 

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2019/2020 2 września br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Markiem Z. Zdrojewskim odwiedził szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Sierpc.

To spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. 

Wakacje już za nami. Tegoroczne lato Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tradycyjnie zakończyło  „Wykopkami w skansenie”.

1 września, w dzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Dariuszem Malanowskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Zbigniewem Długokęckim oddali hołd poległym Polakom.

Po raz IV na odbyła się nietypowa inscenizacja Bitwy Pod Grunwaldem.

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na życie”  wzięło udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym sieć sklepów Tesco wraz z Fundacją Tesco zdecydowało wesprzeć inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyznać granty aż 375 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 1 125 000 zł.

21 sierpnia 2019r., w trakcie XVII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński wraz ze swoim zastępcą – Piotr Nowakowski dokonał wręczenia Annie Trzcińskiej aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

21 sierpnia 2019r., w trakcie XVII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Malanowski, Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr Nowakowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury - Marek Z. Zdrojewski oficjalnie pożegnali wieloletnią Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Sierpcu Związku Nauczycielstwa Polskiego – Panią Teresę Domagalską.

W dniu 14 sierpnia, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, wraz z Zastępcą Piotrem Nowakowskim, odwiedzili sierpecki żłobek, w którym aktualnie trwa adaptacja najmłodszych sierpczan.

Ledwie zakończył się czas żniw, pora już na kolejne prace polowe. W niedzielę 1 września w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zwiedzający będą mieli okazję przyłączyć się do wykopków, a potem zasmakować w zebranych ziemniakach, pieczonych wspólnie na ognisku.

Podczas IV Kasztelańskiego Festiwalu Smaków odbyła się druga edycja konkursu kulinarnego „Sierpecki Smak”.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na 21 sierpnia 2019 r. na godz. 11:00 XVII sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Już w najbliższą sobotę 24 sierpnia Muzeum Wsi Mazowieckiej otworzy swoje bramy dla osób z niepełnosprawnościami.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję  na 5 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00 XVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.