Kolejnym etapem bardzo owocnej  współpracy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 z „Forum Dialogu – Szkoła Dialogu” była wizyta gości z Izraela. Jej celem była wycieczka do miejsc związanych z sierpeckimi Żydami.