Dzień Seniora w ZUS!

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023 i zaprasza do składania ofert  na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl/ do 26 października 2022 r. do godz. 16:00.

Godło Polski i czerwony napis Sąd Rejonowy w Sierpcu na białym tle

Przed Sądem Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie karne o sygn. akt. II K 174/20, które dotyczy zdarzenia drogowego mającego miejsce 26 grudnia 2019 r. około godz. 6:30 w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 9, gdzie na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia dwóch kobiet.

Informacja o konkursie fotograficznym. Plik zawierający elementy graficzne oraz tekst.

Szanowni Państwo,

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „Ekonomia społeczna - sposób na  życie!

Herb Miasta Sierpca wraz z napisem: informacja

Informujemy, iż z dniem 4 września 2022 roku (niedziela) w życie wchodzi zmiana rozkładu jazdy pociągów Arriva, która będzie obowiązywała do 5 listopada 2022 roku. 

Herb Miasta Sierpca oraz napis OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpca informuje mieszkańców miasta Sierpca o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Wniosek o dodatek węglowy 2022 w wysokości 3000 zł można składać od 17 sierpnia do 30 listopada, online, osobiście lub za pomocą poczty.

W związku z coroczną przerwą techniczną związaną z pracami modernizacyjnymi źródeł wytwarzania ciepła oraz sieci ciepłowniczej, Ciepłownia Sierpc Sp z oo informuje, iż w dniach od 22 do 27 sierpnia 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Organizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie. Jest to trzecie webinarium z cyklu spotkań dla tej grupy odbiorców.

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Logotyp PKP Intercity

Szanowni Mieszkańcy,

PKP Intercity informuje, iż w związku z modernizacją linii kolejowej na odcinku Sierpc – Płock w terminie od 1 do 20 sierpnia 2022 r., na ww. odcinku kursować będzie Zastępcza Komunikacja Autobusowa.

Infografika-plakat informujący o konkursie pn."Świat się kręci wokół wsi". Plik zawiera tekst oraz elementy graficzne.

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Logotyp marki Mazowsze Serce Polski

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Herb Miasta Sierpca na tarczy herbowej ze złotym obrysem. Nad herbem napis: informacja.

Szanowni Państwo, trwa rejestracja wystawców na V Kasztelański Festiwal Smaków w Sierpcu.

Na białym tle widoczny czerwony napis: Uwaga! Ważna informacja!
Na terenie miasta pojawiły się sadzonki barszczu Sosnowskiego.

Grafika, tło czerwone, znak graficzny oraz tekst w kolorze białym Umów wizytę w urzędzie skarbowym

MIESZKAŃCY POWIATU SIERPECKIEGO

Urząd Skarbowy w Sierpcu chce podnieść komfort i jakość Waszej Obsługi.

- Nie chcemy, żebyście stali w kolejce i tracili czas;

- Nie chcemy, żebyście kilka razy przychodzili w tej samej sprawie.

Dlatego umówcie wizytę w urzędzie online na: https://wizyta.podatki.gov.pl

To proste! Przekonaj się sam.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.