W marcu 1939 r. dowództwo naczelne wojsk polskich zarządziło tzw. cichą mobilizację armii polskich. W miesiącach poprzedzających wybuch II wojny światowej wojska były przetransportowywane w rejony pobliskie granicom, aby opracować plany i zadania wojny obronnej przed mającymi wkroczyć na ziemie polskie żołnierzami niemieckimi.

Z uwagi na fakt ogłoszenia roku 2019 Rokiem gen. Władysława Andersa w Sierpcu 13 marca br. Uchwałą Nr 48/VIII/2019 Rada Miejska Sierpca powołała Kolegium Koordynujące program obchodów.