Samorząd Województwa Mazowieckiego, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i władze powiatu Sierpeckiego zapraszają 16 września na Dożynki Wojewódzkie.

Czas obowiązywania ostrzeżenia od godz. 13:30 dnia 24.08.2018 do godz. 03:00 dnia 25.08.2018 r.

W ostatnią sobotę wakacji, 25 sierpnia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza do wspólnego przełamywania barier podczas XI Mazowieckich Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na  22 sierpnia 2018 r.(środa) na godz.10:00 LXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.