Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 5 lutego 2021 r. (piątek) na godz. 08:00 XL nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB ostrzega przed marznącymi opadami. 

Zbliża się narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. W związku z tym Burmistrz Miasta Sierpca jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Według planu ma ich być 7. Oferty można składać od 1 lutego do 16 lutego 2021 r.