Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na 17 kwietnia 2019 r. (środa) na godz. 11:00  X sesję  Rady  Miejskiej Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień. To święto ustanowione na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy należy do najstarszych i najpiękniejszych w kalendarzu obrzędowym.