Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na 28 lutego 2018 r. (środa) na godz.10:00 LII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

We wtorek, 13 lutego Burmistrz Jarosław Perzyński wraz Naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Panem Bogdanem Ciemieckim podpisali umowę z Wykonawcą, Panem Jackiem Papierowskim ( Firma Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O. Jacek Papierowski ), na budowę budynku usługowego (kawiarni) wraz z toaletą ogólnodostępną  w  parku im. Tadeusza Mirosławskiego, który znajduje się  przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu.

Od środy (31.01.2018 r.) zostaje wprowadzony zakaz poruszania się następującymi ulicami:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na 31 stycznia  2018 r. (środa) na godz.10:00 LI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

 

ZIMA W MIEŚCIE 2018