Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079) zwołuję na 28 września 2022 r. (środa) na godz. 11:00 LXVIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 15 września 2022 r. (czwartek) na godz. 08:00 LXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.

Biało-czerwona grafika z motywem dwóch serc. Po lewej stronie napis: oddaj krew w Sierpcu. W lewym rogu herb miasta Sierpca,

Oddaj krew w Sierpcu!

Plac budowy ul. Podgórnej w Sierpcu

Ostatnia prosta... i wkrótce budowa ul. Podgórnej zostanie zakończona!

Grafika z życzeniami dla uczniów, rodziców i nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego 2022/2023.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia: spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości oraz wyrozumiałości. 

Budynek Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sierpcu
W Miejskim Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Kraina” trwają prace związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją frontowej elewacji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079) zwołuję na 31 sierpnia 2022 r. (środa) na godz. 09:00 LXVI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 11a.