126 żołnierzy 61 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu, pierwszego pododdziału formowanego w ramach 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, złoży w niedzielę w Płocku na Nowym Rynku uroczystą przysięgę wojskową.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na 27 czerwca 2018 r.(środa) na godz.10:00 LIX Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Magazyn Focus wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w plebiscycie „FOCUS NA MAZOWIECKIE”, w którym wyłonionych zostanie 20 najciekawszych miejsc na Mazowszu.