23 lutego, o godz. 12:00 na na Stadionie Miejskim obędzie się po raz pierwszy w naszym mieście wojskowa przysięga żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506) zwołuję na 29 stycznia 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.