Przy ul. Jana Pawła II, w okolicy nowo powstającego obiektu handlowego, trwa wymiana części chodnika.

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaprasza na wystawę rzeźby Edmunda Szpanowskiego „Drzewo szczęścia ze smokiem”, który od 1964 r. związany jest z Sierpcem.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz. 08:00 LII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

W dniu 5 listopada 2021 r. przyjmowanie wniosków oraz obsługa pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, będzie odbywać się do godz. 11:30.