Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję  na 5 sierpnia 2019 r. na godz. 8.00 XVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek (1 sierpnia) na „Dzień otwarty wykopów na sierpeckim zamku”.